Kirkegården

  

 

Kirkegården er i disse år under en spændende omlægning. På grund af faldende antal af gravsteder på kirkegården laves en bøgehæk rundt om kirken halvvejs mellem det gamle kirkedige og kirken. Med årene vil man fortrinsvis nedlægge  gravstederne mellem kirkediget og hækken, når gravstedsvedligeholdelsen udløber, således at kirkegården trækkes ind omkring kirken og den nye hæk. Området mellem kirkediget og hækken vil derefter blive henlagt med græs og træer og fremstå som park.