tilmelding

Tilmeld dig og din baby til Babysalmesang:

 
Sognemedhjælper Kathrine Kofod
Tlf. 5186 6187
 
 
Oplys følgende ved tilmelding:
- Barnets navn og fødselsdato
- Mors navn og adresse
- Mors mobilnr. og mail-adresse.
 
Efterårsholdet starter som regel i september måned og forårsholdet sidst i januar måned.